Brand design

Đừng bao giờ thay đổi logo cho đến khi ai đó nhận xét logo của quý vị trông như thập niên 90 của thế kỷ trước.

Cuộn nhẹ