Chúng tôi tin rằng, không có đồng nào quan trọng hơn đồng lòng.

Niềm tin này dẫn dắt chúng tôi theo đuổi 3 giá trị: chân chất trong sáng tạo, thô bạo với tầm thường, không phân biệt kỳ thị ngân sách phun sương.

Chúng tôi tin rằng, không có đồng nào quan trọng hơn đồng lòng.

Niềm tin này dẫn dắt chúng tôi theo đuổi 3 giá trị: chân chất trong sáng tạo, thô bạo với tầm thường, không phân biệt kỳ thị ngân sách phun sương.

Cuộn nhẹ

Trong bất cứ cuộc chơi nào, ta phải đâm vào đủ sâu mới chạm đến điểm G.

Tạm gác lại ý nghĩ 15 năm kinh nghiệm, chúng tôi hoàn toàn tự tin cùng quý vị tạo dựng bản sắc tươi mới cho thương hiệu từ hôm nay.

Trong bất cứ cuộc chơi nào, ta phải đâm vào đủ sâu mới chạm đến điểm G.

Tạm gác lại ý nghĩ 15 năm kinh nghiệm, chúng tôi hoàn toàn tự tin cùng quý vị tạo dựng bản sắc tươi mới cho thương hiệu từ hôm nay.

Đừng bao giờ thay đổi logo cho đến khi ai đó nhận xét logo của quý vị trông như thập niên 90 của thế kỷ trước.

Với nhiều người, truyền thông là chạy ads, là book mỹ nhân, book KOL, book bài PR… Chở lắm, đắm thuyền.

Chúng tôi tự tin đúc kết lịch sử 20 năm trước, hoặc tầm nhìn 20 năm tới của quý vị trong vòng 8 từ. Hoặc ngắn hơn.

Quý vị nghe nói nhiều về Content Is King, nhưng nhìn lại content của mình thì thấy kinh. Đó là lý do chúng tôi tồn tại.

Quảng cáo là lớp áo của thương hiệu. Chúng tôi có thể may đo cho mọi nhu cầu trong ngân sách phun sương.

Quản trị content cho một fanpage rất mệt. Nhưng quản trị content cho một funpage lại rất vui. Quý vị có thể thử.

Liên hệ

Đầu hàng thì dễ, chứ hàng đầu mới khó. Nếu quý vị cảm thấy có gì đó khó trong khúc cua truyền thông và phát triển thương hiệu, chúng ta thử ngồi lại một lần. Cùng nhau gỡ. Cùng nhau mở. Cùng nhau mơ.

Liên hệ

Đầu hàng thì dễ, chứ hàng đầu mới khó. Nếu quý vị cảm thấy có gì đó khó trong khúc cua truyền thông và phát triển thương hiệu, chúng ta thử ngồi lại một lần. Cùng nhau gỡ. Cùng nhau mở. Cùng nhau mơ.